Mosty a lávky

Naše mosty a lávky

Naše silniční, železniční a pěší mosty a lávky

Naše silniční, železniční a pěší mosty lávky - stránky které nás navedou za zajímavými mostními stavbami na našem území. Na jednotlivých stránkách najdeme různá konstrukční řešení překonání údolí, vodního toku, nebo jen městské ulice. Mosty zde zobrazené jsou různé konstrukce od dřeva přez ocel až po železobeton i železobeton s použitím lan. Klasické ocelové mosty jsou zastoupeny převážně mosty sloužící železnici a jsou většinou nosníkové. Ocelové mosty silniční jsou tvořeny spodní ocelovou konstrukcí doplněnou shora o asfalt a beton. Dřevo se ke stavbě mostu příliš nehodí, neboť má horší odolnost vůči povětrnostním podmínkám. Jako zástupce dřevěného mostu je zde lávka v Černvíře. Kamenné klenuté mosty jsou častějšího výskytu na železnici. Silnice v době jejich výstavby vypadaly poněkud jinak a měly jiné požadavky. Železobetonové mosty slouží s úspěchem jak pro silniční, tak pro železniční provoz. U železnice se většinou používá prostý nosník z předpjatého železobetonu. Silniční mosty používají jak prosté nosníky z předpjatého železobetonu, tak nosníky segmentové předpjaté nosnými lany. Další segment mostů tvoří mosty železobetonové s nosnými lany - (visuté a zavěšené).
Stránky našich mostů a lávek slouží také jako turistický průvodce po našich mostních stavbách.

CZIN.eu