Mosty a lávky

Naše mosty a lávky

Železniční nosníkový betonový most

Naše mosty - Hl. strana > Železniční mosty > Betonový most Brno

Tento železniční nosníkový betonový most je stejně jako silniční varianta, tvořen betonovými nosníky, které jsou vyztuženy armaturou z ocelových roxor. Tyto betonové nosníky standartně dodávala Prefa n.p. v typových velikostech pro výstavbu našich železnic a silnic. Meziprostor hlavních nosníků je vyplněn ocelovou spojovací armaturou a poté zalit prostým betonem. Každý z betonových nosníků je uložen zvlášť na mostních ložiscích jak je patrné z obrázků. Štěrkové lože je v betonovém korytu jehož okraje tvoří opět beton s ocelovou armaturou z roxorů do něhož je také připevněno zábradlí. Celý mostní rošt je pak od pilířů oddělen mezerou, která je shora překrytá betonovou deskou a stěrkovým ložem kolejí, aby do mezery nezatékalo a mostní uložení nepodléhalo korozi. Most na obrázcích pochází ze 60-tých let.


Železniční betonový most Železniční betonový most Železniční betonový most Železniční betonový most Železniční betonový most
Železniční nosníkový betonový most.