Mosty a lávky

Naše mosty a lávky

Lávka pro pěší a cyklisty Černvír

Naše mosty - Hl. strana > Lávky > Lávka Červír

Tato dřevěná lávka pochází z roku 1718 a je památkově chráněná. V průběhu času je neustále prováděná rekonstrukce v podobě výměn nosných trámů, impregnačních nátěrů a zdícich oprav kamenného pilíře. Most je údajně zanesen i do Evropského dědictví UNESCO. Funguje také jako učebnicový model historických mostních kosntrukcí pro mostní stavitele. Tato lávka se zde udržela poměrně dlouho z důvodů neexistence přemostění. Původně na zdejším místě byl pouze říční brod. Po válce zde byl postaven most ženijní a teprve v osmdesátých letech bylo ženijní provizorium vyměněno za most betonový. Pěší a cyklisté (motocyklisté) proto stále využívali (v době výměn silničního mostu) tuto dřevěnou lávku. Dnešní dřevěná lávka je vedle hradu Perštejna turistickým lákadlem.


Lávka Černvír Lávka Černvír Lávka Černvír Lávka Černvír Lávka Černvír

Lávka Černvír.

Lávka Černvír Lávka Černvír Lávka Černvír Lávka Černvír Lávka Černvír

Lávka Černvír.