Mosty a lávky

Naše mosty a lávky

Betonový obloukový most Dolní Loučky

Naše mosty - Hl. strana > Železniční mosty > Most Dolní Loučky

Betonový obloukový most v Dolních Loučkách pochází z roku 1950, kdy se dokončovala výstavba dráhy Brno-Havlíčkův Brod. Most byl navržen jako obloukový z důvodu úspory času (výstavba základů) i materiálu (dřevo i beton). Navrhl jej tým Ing. Havránka. Nejprve byl postaven betonový oblouk ze dvou polovin s tím, že pro odskružení se použily hydraulické zvedáky, s tím že mezera mezi oběma zvednutými díly bude dodatečně zabetonovaná. Po zatuhnutí betonové vložky může být mostní oblouk odskružen a horní betonová vložka po odstranění hydraulických zvedáků dobetonována. Po dokončení hlavního oblouku byly postaveny betonové podpěry horní mostovky a mostovka samotná. Nakonec bylo dokončeno krajní mostní pole na Panáčkově skále u nádraží Dolní Loučky. Zbytek mostu u Dolních Louček je tvořen betonovými oblouky podle předválečné dokumentace, kde všechny původní pilíře byly řádně založeny a vystavěny na výšku následujícího oblouku (původně měl být z kamene). Po válce byla však zvolena jiná technologie stavby oblouku mostu a to z armovaného betonu. Stejně byly dobetonovány i chybějící pilíře dalších mostů na této trati jak je vidět na mostech v Řikoníně-Kutinách.
Most v Dolních Loučkách byl v 50-tých letech systematicky hlídán ze strategických důvodů studené války. Obrázky mostu poskytli příznvci zahradních železnic


Most Dolní Loučky Most Dolní Loučky Most Dolní Loučky Most Dolní Loučky Most Dolní Loučky
Most Dolní Loučky.
Most Dolní Loučky Most Dolní Loučky Most Dolní Loučky Most Dolní Loučky Most Dolní Loučky
Most Dolní Loučky.
¨

Naše mosty - Hl. stránka

Feldbahn Úzkokolejné železnice Feldbahn-model Modelová železnice HO