Mosty a lávky

Naše mosty a lávky

Lávka pod hradem Veveří

Naše Mosty > Lávky > Veveří

Pěší lávka pod hradem Veveří nahradila zničený železobetonový obloukový most pro průjezd hospodářských strojů na polnosti na druhém břehu řeky Svratky. Nová lávka je určena pouze pro pěší a cyklisty. Osobní automobil se na lávku fyzicky šířkově nevleze v výjimkou typů vozidel Mini. Lávka pro pěší pod hradem Veveřím je nesena řetězovkovými ocelovými oblouky a je zavěšena na nosných lanech.


Lávka Veveří Lávka Veveří Lávka Veveří Lávka Veveří Lávka Veveří
Lávka pod hradem Veveří.
Lávka Veveří Lávka Veveří Lávka Veveří Lávka Veveří
Lávka pod hradem Veveří.

Naše mosty a lávky