Mosty a lávky

Naše mosty a lávky

Železniční mosty

Naše Mosty > železniční mosty

Naše železniční mosty - podstránky které nás zavedou za zajímavými mostními stavbami našich železnic. Na dalších stránkách najdeme různé řešení železničních mostů v krajině - překonání údolí nebo vodního toku. Mosty zde zobrazené jsou konstrukčně postaveny z oceli nebo betonu anebo z kamene. Dřevo se pro výstavbu železničních mostů nepoužívá z důvodů krátké životnosti takových konstrukcí. Visuté lanové železniční mosty se až na výjimky u nís nepoužívají. Mosty zde zobrazené pochází z okolí Tišnova, Brna, Znojma a jiných lokalit kde se zajímavé železniční mosty vyskytují - zejména ocelové konstrukce.
Železniční mosty zde vyobrazené mohou sloužit nejen jako pomůcka pro zobrazení působících sil v jejich samotné stavbě zemské přitažlivosti, ale i jako podklady např. pro jejich modelové ztvárnění.