Mosty a lávky

Naše mosty a lávky

Železniční betonový klenutý most Obřany

Naše mosty - Hl. strana > Železniční mosty > Klenutý betonový most Obřany

Tento železniční klenutý betonový most je stejně jako silniční varianta, tvořen betonovým obloukem, který je vyztužen armaturou z ocelových roxor. Mostovka je potom nesena buď pilíři, které vychází z klenutého oblouku anebo je oblouk (jako v tomto případě) nadstavěn dalším zdivem nebo betonem s ocelovou armaturou. Mostní konstrukce nemá žádná posuvná ložiska jako je tomu u prostých nosníků. Smršťování a roztahování celé konstrukce je přenášeno přímo do základů oblouků klenutého mostu.


Železniční betonový most Železniční betonový most Železniční betonový most Železniční betonový most Železniční betonový most
Železniční klenutý betonový most.