Mosty a lávky

Naše mosty a lávky

Naše silniční mosty

Naše Mosty > Silniční mosty

Naše silniční mosty - podstránky, které nás navedou za zajímavými mostními stavbami našich silnic. Na dalších stránkách najdeme různé řešení silničních mostů v krajině - překonání údolí nebo vodního toku. Silniční mosty zde zobrazené jsou konstrukčně postaveny z oceli nebo betonu anebo z kamene. Dřevo se pro výstavbu silničních mostů nepoužívá z důvodů krátké životnosti takových konstrukcí. Visuté lanové silniční mosty se naopak oproti železničním využívají hojně a je jich několik na stránkách zobrazeno a popsáno. Mosty zde zobrazené pochází z Česka a jiných lokalit, kde se zajímavé silniční mosty vyskytují - zejména betonové konstrukce.