Mosty a lávky

Naše mosty a lávky

Silniční příhradový most

Naše mosty - Hl. strana > Silniční mosty > Příhradový ocelový most

Silniční příhradový most zde vyobrazený dnes již slouží pouze pro pěší a cyklisty popř. motocyklisty. Jeho dřevěná pohlaha byla sejmuta a nahrazena pěší lávkou. Původní nosná konstrukce zůstala, ale na místě a je nadále nosná a funkční pro pěší lávku. Na obrázcích je krásně vidět jednotlivé konstrukční prvky - podélníky, příčníky, zavětrovací vzpěry a spojovací koutové elementy. Celý most je snýtován a pochází z konce 19. století (1889). Jeho výrobní číslo je 1065. Most sloužil pro silniční dopravu necelých 100 let, protože původní silniční trasa byla kolem roku 1980 opuštěna a příhradový most byl přeměněn na lávku pro pěší a cyklisty. Most pomalu začíná rezivět a potřeboval by obnovit ochranný nátěr.


Příhradový most Příhradový most Příhradový most Příhradový most Příhradový most

Silniční příhradový most.